Bắc kỳ (1884-1885) và những sự kiện Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ ( Tonkin ) – 1

Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.

Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.
Sau khi chiếm thành Hà-Nội lần thứ hai vào năm 1882 (Tổng Ðốc Hoàng Diệu tự tử với thành), quân Pháp tiến về biên gìới phía Bắc vì lúc bấy giờ triều đình Huế đã âm thầm yêu cầu Giặc Cờ Ðen (và sau đó là quân đội Trung Quốc) giúp Việt Nam đánh Pháp. Lúc bấy gìờ Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như là “thuộc quốc” của mình nên được dịp họ tràn qua chiếm nhiều tỉnh phía Bắc vùng biên giới.
Ðể phản công, Pháp tung hải quân đánh chiếm được những đảo Pescadores và Formose (Taiwan) của Trung Quốc nhưng Pháp không đủ quân để đánh với một nước 400 triệu dân nên tìm cách giảng hoà trong hiệp ước ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 trong đó Trung Quốc chấp nhận là không còn coi Việt Nam là “thuộc quốc” của mình nữa và hứa là sẽ tôn trọng lãnh thổ Việt Nam mà các đường biên giới sẽ được 2 nước (Pháp & Trung quốc) xác định sau. Lúc đó coi như Pháp đã hoàn toàn thôn tính nước ta.
Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Vua Hàm Nghi kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp, phong trào Cần Vương ra đời.
Lúc nầy thì Ông Bác Sĩ Hocquard trở về Pháp để nhường chổ cho… ông Bác Sĩ Neis, đại diện cho bộ ngoại giao Pháp tới Việt Nam để tham dự trong phái đoàn vẽ đường biên giới với Trung Quốc. Ông Bác Sĩ Neis cũng có viết hồi ký kể lại chuyến công tác nầy mà các bạn có thể đọc ở một cái site bằng tiếng Pháp mà tôi để địa chỉ ở trong trang web liên mạng. Ðây cũng là một biến cố quan trọng cho lịch sử Việt Nam vì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam (do Pháp đại diện) đã ký kết với Trung Quốc trên giấy trắng mực đen về những đường ranh giới (trước đó chỉ là sự thỏa thuận ngầm).
Những tấm hình của Ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.

BẮC KỲ (1884-1885) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KỲ ( TONKIN ) – 1

BẮC KỲ (1884-1885) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KỲ ( TONKIN ) – 2

Thành Bắc-Ninh (1884)

001.Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)

Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)

002.Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào

Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào

003.Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh

Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh

004.Thành Bắc-Ninh

Thành Bắc-Ninh

005.Thành Bắc-Ninh bị pháo binh Pháp oanh tạc

Thành Bắc-Ninh bị pháo binh Pháp oanh tạc

006.Ðiện thờ chánh (chưa rõ) của thành Bắc-Ninh

Ðiện thờ chánh (chưa rõ) của thành Bắc-Ninh

007.Voi của Tổng Ðốc Bắc-Ninh

Voi của Tổng Ðốc Bắc-Ninh

008.Súng ống của Giặc Cờ Ðen mà Pháp tịch thu được

Súng ống của Giặc Cờ Ðen mà Pháp tịch thu được

009.Vũ khí của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) bị Pháp tịch thu

Vũ khí của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) bị Pháp tịch thu

010.Ðồn nhỏ do Giặc Cờ Ðen (GCÐ) dựng lên ở Bắc-Ninh

Ðồn nhỏ do Giặc Cờ Ðen (GCÐ) dựng lên ở Bắc-Ninh

011.Chiến hào do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh

Chiến hào do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh

Thành Sơn-Tây (1884)

001.Thành Sơn-Tây

Thành Sơn-Tây

002.Cửa Ðông của thành Sơn-Tây

Cửa Ðông của thành Sơn-Tây

003.Cửa Nam của thành Sơn-Tây

Cửa Nam của thành Sơn-Tây

004.Cửa Ðông (hoặc Tây!) mà quân Pháp tràn vào thành

Cửa Ðông (hoặc Tây!) mà quân Pháp tràn vào thành

005.Thành Sơn-Tây nhìn từ trên đỉnh vọng canh

Thành Sơn-Tây nhìn từ trên đỉnh vọng canh

006.Bên trong của thành

Bên trong của thành

007.Vòng rào phía Bắc của thành

Vòng rào phía Bắc của thành

008.Vọng canh và hồ chứa nước của thành

Vọng canh và hồ chứa nước của thành

009.Ngoại thành, buổi chiều ngày thất thủ

Ngoại thành, buổi chiều ngày thất thủ

010.Hầm chứa súng cà-nông

Hầm chứa súng cà-nông

011.Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)

Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)

011.Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)1

Chùa được biến thành thành trì ở Hôi-Dông (hướng Tây thành Sơn-Tây)

012.Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây

Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây

013.Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây

Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây

014.Một đền làng gần Sơn-Tây

Một đền làng gần Sơn-Tây

015.Làng gốm gần Sơn-Tây

Làng gốm gần Sơn-Tây

Thành Hưng-Hóa (1884)

001.Hầm trủ ẩn của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) ở Hưng-Hóa

Hầm trủ ẩn của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) ở Hưng-Hóa

002.Hầm trủ ẩn của GCÐ dọc theo dòng sông Hồng gần Hưng-Hóa

Hầm trủ ẩn của GCÐ dọc theo dòng sông Hồng gần Hưng-Hóa

003.Hầm trủ ẩn của GCÐ dọc theo dòng sông Hồng gần Hưng-Hóa

Hầm trủ ẩn của GCÐ dọc theo dòng sông Hồng gần Hưng-Hóa

004.Hầm trú ẩn của quân Trung quốc ở Hưng-Hóa

Hầm trú ẩn của quân Trung quốc ở Hưng-Hóa

005.Chiển lũy với vòng rào bằng tre ở Hưng-Hóa

Chiển lũy với vòng rào bằng tre ở Hưng-Hóa

006.Lối vào đường hầm ở Hưng-Hóa

Lối vào đường hầm ở Hưng-Hóa

007.3 vòng chiến lũy bằng tre của quân đội Trung Hoa ở phía Bắc Hưng-Hóa

3 vòng chiến lũy bằng tre của quân đội Trung Hoa ở phía Bắc Hưng-Hóa

008.Thành lũy bằng tre của quân Trung quốc ở  Hưng-Hóa

Thành lũy bằng tre của quân Trung quốc ở Hưng-Hóa

009.Thành lũy do quân đội Trung Quốc xây cất ở Hưng-Hóa

Thành lũy do quân đội Trung Quốc xây cất ở Hưng-Hóa

010.Pháo binh Pháp đang vượt qua sông Ðà để tiến về Hưng-Hóa

Pháo binh Pháp đang vượt qua sông Ðà để tiến về Hưng-Hóa

011.Cổng làng Trạch-Mai

Cổng làng Trạch-Mai

012.Cổng làng Trạch-Mai

Cổng làng Trạch-Mai

014.Phong cảnh trên đường tới Hưng-Hóa

Phong cảnh trên đường tới Hưng-Hóa

015.Cầu nổi bằng tre mà quân Pháp dùng để qua sông Ðà

Cầu nổi bằng tre mà quân Pháp dùng để qua sông Ðà

016.Sông Ðà gần Bat-Bac

Sông Ðà gần Bat-Bac

017.Một ngôi chùa trên một cù lao giữa sông Hồng gần Hưng-Hóa

Một ngôi chùa trên một cù lao giữa sông Hồng gần Hưng-Hóa

018.Bức tường thành và vòng hào của thành Hưng-Hóa

Bức tường thành và vòng hào của thành Hưng-Hóa

019.Vòng rào bằng tre và chiến lũy của của thành Hưng-Hóa

Vòng rào bằng tre và chiến lũy của của thành Hưng-Hóa

020.Quân Pháp nghỉ chân trên đường tiến về Hưng-Hóa

Quân Pháp nghỉ chân trên đường tiến về Hưng-Hóa

021.Cảnh điêu tàn của đường phố Hưng-Hóa sau cuộc chiến

Cảnh điêu tàn của đường phố Hưng-Hóa sau cuộc chiến

 Biên tập:36phophuong.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: