Đảo chánh 1-11-1963 tại Sài Gòn lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hoà.

Lịch sử là những khuôn vàng thước ngọc, là những lời ghi tạc trên bia đá, là những lời bia miệng được truyền tụng, là những đúc kết khách quan ghi nhận sự kiện của thời cuộc…
Con người thường lật lại những trang sử, tìm về quá khứ để ôn lại những chứng tích đã qua hầu chiêm nghiệm cũng như học hỏi để suy đoán và ứng hành cho hiện tại lẫn tương lai.

5960437930_cc841c36fc_o

Binh sĩ phe đảo chánh trong sân Dinh Gia Long

Vụ tự thiêu cuối cùng tại SG trước khi đảo chánh

Vụ tự thiêu cuối cùng tại SG trước khi đảo chánh

LIFE magazine: Thắng lợi - nó giáng đòn trí mạng vào hai người phụ nữ đang ở xa quê hương.

LIFE magazine: Thắng lợi – nó giáng đòn trí mạng vào hai người phụ nữ đang ở xa quê hương.

LIFE Magazine: 17 HOURS THAT DESTROYED DIEM

LIFE Magazine: 17 HOURS THAT DESTROYED DIEM

Trong ánh sáng của hỏa tiễn, quân đảo chánh tiến tới dinh tổng thống.

Trong ánh sáng của hỏa tiễn, quân đảo chánh tiến tới dinh tổng thống.

LIFE magazine: They slam right through palace...

LIFE magazine: They slam right through palace…

LIFE magazine: Thắng lợi - liệu nó có tháo gỡ được mớ rối beng trong quá khứ?

LIFE magazine: Thắng lợi – liệu nó có tháo gỡ được mớ rối beng trong quá khứ?

SAIGON (2/11/1963): Tướng Tôn Thất Đính (bên trái) duyệt đội quân chánh phủ tại đây hôm 29/8/1963. Theo đài phát thanh Saigon nghe được tại Singapore, vị tướng này đã được bổ nhiệm làm tổng trấn Saigon trong cuộc phản loạn lật đổ TT Ngô Đình Diệm vào ngày 1/11. (ảnh lưu trữ của UPI)

SAIGON (2/11/1963): Tướng Tôn Thất Đính (bên trái) duyệt đội quân chánh phủ tại đây hôm 29/8/1963. Theo đài phát thanh Saigon nghe được tại Singapore, vị tướng này đã được bổ nhiệm làm tổng trấn Saigon trong cuộc phản loạn lật đổ TT Ngô Đình Diệm vào ngày 1/11. (ảnh lưu trữ của UPI)

1962 U.S. Gen. Harkins with Vietnamese General Duong Van Minh

1962 U.S. Gen. Harkins with Vietnamese General Duong Van Minh

Duong Van Minh 1962

Duong Van Minh 1962

Duong Van Minh 1962

Duong Van Minh 1962

Reported New Government Head In Viet Nam--Pacific Stars and Stripes in Tokyo quoted a U.S. military spokesman as saying that President Ngo Dinh Diem's South Vietnamese government was toppled by a military revolt and that victorious rebels had named former Vice President Nguyen Ngoc Tho, above, to head a new government with the title of minister. The U.S.service men's newspaper said the spokesman reported from Saigon in a direct call to the newspaper in Tokyo.

Reported New Government Head In Viet Nam–Pacific Stars and Stripes in Tokyo quoted a U.S. military spokesman as saying that President Ngo Dinh Diem’s South Vietnamese government was toppled by a military revolt and that victorious rebels had named former Vice President Nguyen Ngoc Tho, above, to head a new government with the title of minister. The U.S.service men’s newspaper said the spokesman reported from Saigon in a direct call to the newspaper in Tokyo.

Gen. Ton That Dinh

Gen. Ton That Dinh

SERIOUS BUSINESS: In Saigon yesterday -- United States Ambassador Henry Cabot Lodge touched his furrowed brow during a conference with the South Viet Namese defense minister, Maj. Gen. Tran Van Don. Lodge had returned from conferences with President Johnson and Secretary Rusk.

SERIOUS BUSINESS: In Saigon yesterday — United States Ambassador Henry Cabot Lodge touched his furrowed brow during a conference with the South Viet Namese defense minister, Maj. Gen. Tran Van Don. Lodge had returned from conferences with President Johnson and Secretary Rusk.

William Colby Collection - Vietnam Center and Archive. (bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963)

William Colby Collection – Vietnam Center and Archive. (bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963)

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH source: William Colby Collection - Vietnam Center and Archive

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH source: William Colby Collection – Vietnam Center and Archive

Saigon Round Up (08 November 1963) William Colby Collection - Vietnam Center and Archive

Saigon Round Up (08 November 1963) William Colby Collection – Vietnam Center and Archive

President Diem and his generals

President Diem and his generals

Đảo chánh 1-11-1963 - TT Ngô Đình Diệm trong hầm xe thiết vận xa M113, hai tay bị trói quặt sau lưng.

Đảo chánh 1-11-1963 – TT Ngô Đình Diệm trong hầm xe thiết vận xa M113, hai tay bị trói quặt sau lưng.

Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn.

Binh sĩ đảo chánh phía trước dinh Gia Long đầy vết đạn.

Trên một trang sách...

Trên một trang sách…

Đảo chánh 1963 - hội đồng quân nhân cách mạng đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải.

Đảo chánh 1963 – hội đồng quân nhân cách mạng đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải.

Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị tử thương khi giao tranh gần dinh Tổng Thống. (AP Wirephoto)

Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị tử thương khi giao tranh gần dinh Tổng Thống. (AP Wirephoto)

10-11-1963 - Sài Gòn, Nam VN - Những người Việt hiếu kỳ leo trèo dòm ngó trước Dinh Gia Long, nơi cư ngụ của cố TT Ngô Đình Diệm,  (Ảnh thông tấn xã UPI)

10-11-1963 – Sài Gòn, Nam VN – Những người Việt hiếu kỳ leo trèo dòm ngó trước Dinh Gia Long, nơi cư ngụ của cố TT Ngô Đình Diệm, (Ảnh thông tấn xã UPI)

Sài Gòn, 2-11-1963 -  Những người Việt reo mừng cách mạng chạy dẫn đầu đám đông dọc đường Pasteur SG sau khi quân đảo chánh chiếm được dinh Gia Long của Tổng thống Diệm trong cuộc nổi dậy khởi đầu ngày hôm qua (AP Wirephoto).

Sài Gòn, 2-11-1963 – Những người Việt reo mừng cách mạng chạy dẫn đầu đám đông dọc đường Pasteur SG sau khi quân đảo chánh chiếm được dinh Gia Long của Tổng thống Diệm trong cuộc nổi dậy khởi đầu ngày hôm qua (AP Wirephoto).

Sài Gòn 10-11-1963 - Ba nữ sinh trẻ VN hiếu kỳ nôn nóng chăm chú nhìn vào đống đổ ngổn ngang và cánh cửa mở dẫn vào dinh Gia Long.

Sài Gòn 10-11-1963 – Ba nữ sinh trẻ VN hiếu kỳ nôn nóng chăm chú nhìn vào đống đổ ngổn ngang và cánh cửa mở dẫn vào dinh Gia Long.

Quân lính phản loạn trong Dinh Gia Long. (AP wire photo)

Quân lính phản loạn trong Dinh Gia Long. (AP wire photo)

2-11-1963 - Đám đông người Việt hân hoan cười chế nhạo khi xích lô chở đầu bức tượng Hai Bà Trưng bị đập phá đi vòng quanh đường phố Sài Gòn. Tượng đài Hai Bà Trưng đã bị đám đông đập phá vì nó trông giống bà Ngô Đình Nhu. (AP Wirephoto)

2-11-1963 – Đám đông người Việt hân hoan cười chế nhạo khi xích lô chở đầu bức tượng Hai Bà Trưng bị đập phá đi vòng quanh đường phố Sài Gòn. Tượng đài Hai Bà Trưng đã bị đám đông đập phá vì nó trông giống bà Ngô Đình Nhu. (AP Wirephoto)

4-11-1963 SAIGON: Sau cuộc cách mạng, sinh viên học sinh giận dữ đập đổ tượng đài Hai Bà Trưng, họ nghĩ rằng đó là bức tượng của Bà Ngô Đình Nhu. (UPI Telephoto)

4-11-1963 SAIGON: Sau cuộc cách mạng, sinh viên học sinh giận dữ đập đổ tượng đài Hai Bà Trưng, họ nghĩ rằng đó là bức tượng của Bà Ngô Đình Nhu. (UPI Telephoto)

Binh sĩ quân đảo chánh

Binh sĩ quân đảo chánh

Binh sĩ quân đảo chánh

Binh sĩ quân đảo chánh

Dân Sài Gòn đập phá các cửa hàng trên đường phố sau cuộc đảo chánh. (AP Wirephoto)

Dân Sài Gòn đập phá các cửa hàng trên đường phố sau cuộc đảo chánh. (AP Wirephoto)

5-11-1963 - Một thanh niên VN chân không giày dép chuẩn bị nhảy xuống trên đầu một bức tượng Hai Bà Trưng trên một con đường ở Sài Gòn.

5-11-1963 – Một thanh niên VN chân không giày dép chuẩn bị nhảy xuống trên đầu một bức tượng Hai Bà Trưng trên một con đường ở Sài Gòn.

Binh sĩ quân đảo chánh canh chừng tù binh Lữ Đoàn Phòng Vệ phủ Tổng Thống.

Binh sĩ quân đảo chánh canh chừng tù binh Lữ Đoàn Phòng Vệ phủ Tổng Thống.

3-11-1963 Xe tăng quân nổi loạn dàn trận trước dinh Tổng Thống tại Sài Gòn trong cuộc đảo chánh dẫn đế sự sụp đổ và cái chết của Tổng Thống Nam VN Ngô Đình Diệm và người em, ông Ngô Đình Nhu.

3-11-1963 Xe tăng quân nổi loạn dàn trận trước dinh Tổng Thống tại Sài Gòn trong cuộc đảo chánh dẫn đế sự sụp đổ và cái chết của Tổng Thống Nam VN Ngô Đình Diệm và người em, ông Ngô Đình Nhu.

Đảo chánh 1-11-1963, binh sĩ phe đảo chánh đang nả đại liên vào Dinh Gia Long, nơi tạm thời là dinh Tổng Thống vì Dinh Độc Lập đã hư hỏng nặng sau vụ đảo chánh hụt 1962.

Đảo chánh 1-11-1963, binh sĩ phe đảo chánh đang nả đại liên vào Dinh Gia Long, nơi tạm thời là dinh Tổng Thống vì Dinh Độc Lập đã hư hỏng nặng sau vụ đảo chánh hụt 1962.

Đảo chánh 1-11-1963, trên sân sau Dinh Gia Long, kiến trúc phía sau của tòa nhà này ít khi được thấy.

Đảo chánh 1-11-1963, trên sân sau Dinh Gia Long, kiến trúc phía sau của tòa nhà này ít khi được thấy.

1963 Newsweek Magazine - Gen Duong Van Minh - Vietnam

1963 Newsweek Magazine – Gen Duong Van Minh – Vietnam

Những  tướng, tá và lãnh đạo tham gia cuộc đảo chính

Những tướng, tá và lãnh đạo tham gia cuộc đảo chính

...

...trong cuộc họp báo. Nguyễn Hữu Có đứng giữa Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ.

…trong cuộc họp báo. Nguyễn Hữu Có đứng giữa Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ.

(từ trái qua phải) Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm. Góc tay phải là Đại tá Nguyễn Văn Thiệu.

(từ trái qua phải) Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm. Góc tay phải là Đại tá Nguyễn Văn Thiệu.

Trần Thiện Khiêm (đeo kính bên tay phải), Trần Văn Đôn (bên tay trái)

Trần Thiện Khiêm (đeo kính bên tay phải), Trần Văn Đôn (bên tay trái)

Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ

Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ

Saigon 1963 - The Traitorous Generals. Dương Văn Minh

Saigon 1963 – The Traitorous Generals. Dương Văn Minh

Những tướng, tá và lãnh đạo tham gia cuộc đảo chính

Những tướng, tá và lãnh đạo tham gia cuộc đảo chính

Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu.

Tượng đài Hai Bà Trưng bị đám đông ủng hộ phe đảo chánh đập phá vì cho là được làm giống hình ảnh Bà Nhu.

Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Ngô Đình Nhu trước Bộ Tổng Tham Mưu.

Một sĩ quan thuộc phe đảo chánh, vẻ mặt hớn hở, bên cạnh xác ông Ngô Đình Nhu trước Bộ Tổng Tham Mưu.

Hoc sinh Jean Jacques Rousseau va Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Hoc sinh Jean Jacques Rousseau va Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Hoc sinh Jean Jacques Rousseau va Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Hoc sinh Jean Jacques Rousseau va Marie Currie tham dự đám tang một sĩ quan bị chết trong cuộc đảo chánh 1-11-1963

Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị bắn tử thương khi cùng đơn vị tiến lên khai chiến với Liên Đoàn Phòng Vệ Phủ TT ở Thành Cộng Hoà. Ô Ngãi vừa được truy phong thiếu tá.

Đám tang Đại Úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy trưởng Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24, bị bắn tử thương khi cùng đơn vị tiến lên khai chiến với Liên Đoàn Phòng Vệ Phủ TT ở Thành Cộng Hoà. Ô Ngãi vừa được truy phong thiếu tá.

Binh sĩ đảo chánh trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên đường phố Sài Gòn.

....

...

Binh sĩ đảo chánh trước Dinh Gia Long.

Binh sĩ đảo chánh trước Dinh Gia Long.

Binh sĩ đảo chánh trước Dinh Gia Long.

Binh sĩ đảo chánh trước Dinh Gia Long.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Binh sĩ đảo chánh trên trên đường phố Sài Gòn.

Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống (sau này là trường ĐH Văn Khoa và Dược Khoa)

Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của Lữ đoàn Bảo vệ Phủ Tổng Thống (sau này là trường ĐH Văn Khoa và Dược Khoa)

01 Nov 1963 - Presidential Palace after military coup that overthrew Diem

01 Nov 1963 – Presidential Palace after military coup that overthrew Diem

01 Nov 1963 - Presidential Palace after military coup that overthrew Diem

01 Nov 1963 – Presidential Palace after military coup that overthrew Diem

11-1963 Major General Ton That Dinh, one of the leaders of military coup that toppled Diem Regime

11-1963 Major General Ton That Dinh, one of the leaders of military coup that toppled Diem Regime

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

1963 COUP 2-11-1963 Photos by the American doctor Irwin S. Leinbach.

02 Nov 1963 - General Tran Van Don, one of the leaders of the coup d'etat that killed Pres. Diem and the first Republic of Vietnam.

02 Nov 1963 – General Tran Van Don, one of the leaders of the coup d’etat that killed Pres. Diem and the first Republic of Vietnam.

Students welcoming the Coup leaders on Thong Nhut Boulevard

Students welcoming the Coup leaders on Thong Nhut Boulevard

Students welcoming the Coup leaders on Thong Nhut Boulevard

Students welcoming the Coup leaders on Thong Nhut Boulevard

Nov 1963 - Major General, co-leader of military coup that overthrew Diem Regime, Van Minh Duong (Center) during press conference.

Nov 1963 – Major General, co-leader of military coup that overthrew Diem Regime, Van Minh Duong (Center) during press conference.

Dương Chó Minh cùng Phó TT Nguyễn Ngọc Thơ trong cuộc họp báo sau ngày đảo chánh.

Dương Chó Minh cùng Phó TT Nguyễn Ngọc Thơ trong cuộc họp báo sau ngày đảo chánh.

Saigon 31 Jan 1964 - General Duong Van Minh, leader of the 1963 Coup and the last president of South Vietnam.

Saigon 31 Jan 1964 – General Duong Van Minh, leader of the 1963 Coup and the last president of South Vietnam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: