Bưu ảnh tô màu-Bắc Kỳ

Những bức ảnh chụp được tô màu từ cuối thế kỉ XIX đến những năm 30 của đầu thế kỉ XX đã phản ánh rõ cảnh quan xưa trong giai đoạn này.

BẮC LỆ-quang cảnh Bắc Lệ

BẮC LỆ-quang cảnh Bắc Lệ

Ải Nam Quan phía Trung Quốc

Ải Nam Quan phía Trung Quốc

BẮC NINH-cổng phía bắc thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cổng phía bắc thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cửa nam thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cửa nam thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-chợ

BẮC NINH-chợ

BẮC NINH-dinh thống sứ

BẮC NINH-dinh thống sứ

BẮC NINH-đoàn tàu ngang qua thị xã

BẮC NINH-đoàn tàu ngang qua thị xã

BẮC NINH-ga Bắc Ninh

BẮC NINH-ga Bắc Ninh

BẮC NINH-thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ

BẮC NINH-thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ

CÁT BÀ-cận cảnh cả bãi súng thần công

CÁT BÀ-cận cảnh cả bãi súng thần công

CÁT BÀ-trại hải quan Cát Bà

CÁT BÀ-trại hải quan Cát Bà

ĐÁP CẦU-đường phố Đáp Cầu

ĐÁP CẦU-đường phố Đáp Cầu

ĐOAN HÙNG-Nơi sông chẩy gặp sông Lô tại Đoan Hùng

ĐOAN HÙNG-Nơi sông chẩy gặp sông Lô tại Đoan Hùng

ĐỒ SƠN-Bãi tắm trước khách sạn

ĐỒ SƠN-Bãi tắm trước khách sạn

ĐỒ SƠN-bãi tắm và khách sạn

ĐỒ SƠN-bãi tắm và khách sạn

ĐỒ SƠN-biển Đồ Sơn

ĐỒ SƠN-biển Đồ Sơn

ĐỒNG ĐĂNG-quanh cảnh thị xã

ĐỒNG ĐĂNG-quanh cảnh thị xã

HÀ CỐI-đồn Pháp ở Hà Cối

HÀ CỐI-đồn Pháp ở Hà Cối

HẢI DƯƠNG-Cầu Lai Vu

HẢI DƯƠNG-Cầu Lai Vu

HẢI PHÒNG-cảng Hải Phòng

HẢI PHÒNG-cảng Hải Phòng

HẢI PHÒNG-cầu quay

HẢI PHÒNG-cầu quay

HẢI PHÒNG-doanh trại lính Pháp

HẢI PHÒNG-doanh trại lính Pháp

HẢI PHÒNG-dưới bóng cây đa

HẢI PHÒNG-dưới bóng cây đa

HẢI PHÒNG-đường đi Phù Liễn, Kiến An

HẢI PHÒNG-đường đi Phù Liễn, Kiến An

HẢI PHÒNG-đường Paul Bert

HẢI PHÒNG-đường Paul Bert

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-đường phố Hải Phòng2

HẢI PHÒNG-đường phố Hải Phòng

HẢI PHÒNG-ga Hải Phòng

HẢI PHÒNG-ga Hải Phòng

HẢI PHÒNG-ngôi miếu bên đường

HẢI PHÒNG-ngôi miếu bên đường

HẢI PHÒNG-nhà hát lớn

HẢI PHÒNG-nhà hát lớn

HẢI PHÒNG-phố ga nhìn từ sông lấp

HẢI PHÒNG-phố ga nhìn từ sông lấp

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc 2

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-trại lính ở Phù Liễn

HẢI PHÒNG-trại lính ở Phù Liễn

HÒN GAI-đường gòng lên mỏ Hà Tu

HÒN GAI-đường gòng lên mỏ Hà Tu

HÒN GAI-khu người Hoa

HÒN GAI-khu người Hoa

HÒN GAI-mỏ than lộ thiên

HÒN GAI-mỏ than lộ thiên

HÒN GAI-toàn cảnh thị xã

HÒN GAI-toàn cảnh thị xã

LẠNG SƠN-Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Dinh thống sứ

LẠNG SƠN-Dinh thống sứ

LẠNG SƠN-đồn lính ở Thanh Moi

LẠNG SƠN-đồn lính ở Thanh Moi

LẠNG SƠN-Đồn Pháp

LẠNG SƠN-Đồn Pháp

LẠNG SƠN-Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây

LẠNG SƠN-Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây

LẠNG SƠN-Kỳ Lừa

LẠNG SƠN-Kỳ Lừa

LỤC NAM-phong cảnh Lục Nam

LỤC NAM-phong cảnh Lục Nam

MÓNG CÁI-Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

MÓNG CÁI-Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

MÓNG CÁI-Dòng sông biên giới

MÓNG CÁI-Dòng sông biên giới

MÓNG CÁI-Toàn cảnh

MÓNG CÁI-Toàn cảnh

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái 2

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

NÀ CHẠM-Đồn Pháp trên núi Nà Chạm

NÀ CHẠM-Đồn Pháp trên núi Nà Chạm

NÀ CHẠM-toàn cảnh

NÀ CHẠM-toàn cảnh

NAM ĐỊNH

NAM ĐỊNH

NAM ĐỊNH-bờ sông

NAM ĐỊNH-bờ sông

NAM ĐỊNH-cảng sông

NAM ĐỊNH-cảng sông

NAM ĐỊNH-cảnh làng quê

NAM ĐỊNH-cảnh làng quê

NAM ĐỊNH-cột cờ Nam Định

NAM ĐỊNH-cột cờ Nam Định

NAM ĐỊNH-làng ven sông

NAM ĐỊNH-làng ven sông

NAM ĐỊNH-lấy nước

NAM ĐỊNH-lấy nước

NAM ĐỊNH-nhà thờ

NAM ĐỊNH-nhà thờ

NINH BÌNH-bến cảng

NINH BÌNH-bến cảng

NINH BÌNH-chùa bên núi

NINH BÌNH-chùa bên núi

NINH BÌNH-đò ngang

NINH BÌNH-đò ngang

NINH BÌNH-nhà tranh vách đất

NINH BÌNH-nhà tranh vách đất

NINH BÌNH-qua sông Đáy

NINH BÌNH-qua sông Đáy

NINH BÌNH-toàn cảnh

NINH BÌNH-toàn cảnh

NÚI BÉO-trại lính núi Béo

NÚI BÉO-trại lính núi Béo

PHẢ LẠI-bến đò

PHẢ LẠI-bến đò

PHẢ LẠI-đền Kiếp Bạc

PHẢ LẠI-đền Kiếp Bạc

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cầu đường sắt

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cầu đường sắt

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cổng vào trang trại

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cổng vào trang trại

PHỦ LẠNG THƯƠNG-phố ga

PHỦ LẠNG THƯƠNG-phố ga

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Sông Cầu

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Sông Cầu

PHỦ LẠNG THƯƠNG-trang trại của nhà thàu Pháp

PHỦ LẠNG THƯƠNG-trang trại của nhà thàu Pháp

SƠN TÂY-cầu mái

SƠN TÂY-cầu mái

SƠN TÂY-dinh thống sứ

SƠN TÂY-dinh thống sứ

SƠN TÂY-lối vào thành cổ

SƠN TÂY-lối vào thành cổ

SƠN TÂY-ngôi chùa

SƠN TÂY-ngôi chùa

SƠN TÂY-toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài

SƠN TÂY-toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài

SƠN TÂY-Văn Miếu Sơn Tây

SƠN TÂY-Văn Miếu Sơn Tây

Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam

Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam

TUYÊN QUANG-đồn bốt trên núi

TUYÊN QUANG-đồn bốt trên núi

TUYÊN QUANG-trại lính Pháp trong thành cổ

TUYÊN QUANG-trại lính Pháp trong thành cổ

THANH HOÁ-cổng một ngôi chùa xứ Thanh

THANH HOÁ-cổng một ngôi chùa xứ Thanh

THỊ CẦU-doanh trại Pháp

THỊ CẦU-doanh trại Pháp

THỊ CẦU-Ga Thị Cầu

THỊ CẦU-Ga Thị Cầu

THỊ CẦU-trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu

THỊ CẦU-trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu

VIỆT TRÌ -Bến sông Lô

VIỆT TRÌ -Bến sông Lô

VIỆT TRÌ -trại lính Pháp

VIỆT TRÌ -trại lính Pháp

VIỆT TRÌ -trụ sở hãng vận tải tàu thủy , góc chụp từ bờ sông

VIỆT TRÌ -trụ sở hãng vận tải tàu thủy , góc chụp từ bờ sông

VỊNH HẠ LONG

VỊNH HẠ LONG

VỊNH HẠ LONG-hạm đội  Chateaurenaud -  Bugeaud trên vịnh

VỊNH HẠ LONG-hạm đội Chateaurenaud – Bugeaud trên vịnh

VỊNH HẠ LONG-Hòn Cóc

VỊNH HẠ LONG-Hòn Cóc

VỊNH HẠ LONG-Hòn Dâu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Dâu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Trang Viên

VỊNH HẠ LONG-Hòn Trang Viên

VỊNH HẠ LONG-Hòn Vòm Cầu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Vòm Cầu

VỊNH HẠ LONG-Lạch Hòn Con Cóc

VỊNH HẠ LONG-Lạch Hòn Con Cóc

VỊNH HẠ LONG-Mỏm Đá Vẩy

VỊNH HẠ LONG-Mỏm Đá Vẩy

VỊNH HẠ LONG-vũng Sully

VỊNH HẠ LONG-vũng Sully

YÊN BÁI-dinh thống sứ

YÊN BÁI-dinh thống sứ

YÊN BÁI-tàu trên sông Hồng

YÊN BÁI-tàu trên sông Hồng

YÊN BÁI-toàn cảnh

YÊN BÁI-toàn cảnh

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: