Bưu ảnh tô màu-Miền Nam(2)

BÀ RỊA-Đình Phước Lễ (Bà Rịa)

BÀ RỊA-Đình Phước Lễ (Bà Rịa)

BÀ RỊA-Đường Vũng Tầu đi Bà Rịa

BÀ RỊA-Đường Vũng Tầu đi Bà Rịa

BIÊN HÒA-Cây cổ thụ

BIÊN HÒA-Cây cổ thụ

BIÊN HÒA-Phong cảnh Biên Hòa

BIÊN HÒA-Phong cảnh Biên Hòa

BIÊN HÒA-Sở thanh tra (bản ảnh crop)

BIÊN HÒA-Sở thanh tra (bản ảnh crop)

BIÊN HÒA-Sở thanh tra

BIÊN HÒA-Sở thanh tra

BIÊN HÒA-Sông Đồng Nai

BIÊN HÒA-Sông Đồng Nai

BIÊN HÒA-Thác Trị An

BIÊN HÒA-Thác Trị An

BIÊN HÒA-Thượng nguồn Đồng Nai

BIÊN HÒA-Thượng nguồn Đồng Nai

Cá sấu Nam Bộ

Cá sấu Nam Bộ

CHÂU ĐỐC-Con đường Châu Đốc

CHÂU ĐỐC-Con đường Châu Đốc

CHỢ LỚN-Bệnh viện phụ sản Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Bệnh viện phụ sản Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Cầu Bình Tây

CHỢ LỚN-Cầu Bình Tây

CHỢ LỚN-Cầu qua kênh

CHỢ LỚN-Cầu qua kênh

CHỢ LỚN-Chùa Tầu ở Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Chùa Tầu ở Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Chùa Tầu ở Chợ Lớn2

CHỢ LỚN-Chùa Tầu ở Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Giao thông trên kênh rạch

CHỢ LỚN-Giao thông trên kênh rạch

CHỢ LỚN-Miếu Thất Phủ

CHỢ LỚN-Miếu Thất Phủ

CHỢ LỚN-Một con đường Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Một con đường Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Nhà máy xay Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Nhà máy xay Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Nhà thờ

CHỢ LỚN-Nhà thờ

CHỢ LỚN-Rạch Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Rạch Chợ Lớn

CHỢ LỚN-Rạch Chợ Lớn2

CHỢ LỚN-Rạch Chợ Lớn

CÔN ĐẢO-Vận chuyển nước cho khu phố Tây

CÔN ĐẢO-Vận chuyển nước cho khu phố Tây

GÒ VẤP-Phong cảnh Gò Vấp

GÒ VẤP-Phong cảnh Gò Vấp

GÒ VẤP-Quang ga xe lửa Gò Vấp

GÒ VẤP-Quang ga xe lửa Gò Vấp

LÁI THIÊU-Phong cảnh Lái Thiêu

LÁI THIÊU-Phong cảnh Lái Thiêu

LÁI THIÊU-Phong cảnh Lái Thiêu2

LÁI THIÊU-Phong cảnh Lái Thiêu

NAM BỘ-Cầu tầu

NAM BỘ-Cầu tầu

NAM BỘ-Kênh rạch

NAM BỘ-Kênh rạch

NAM BỘ-Khu mộ quan

NAM BỘ-Khu mộ quan

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ2

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ3

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ4

NAM BỘ-Làng quê Nam Bộ

NAM BỘ-Nhà bên sông

NAM BỘ-Nhà bên sông

NAM BỘ-Vùng quê

NAM BỘ-Vùng quê

SÀI GÒN-Bến Bạch Đằng

SÀI GÒN-Bến Bạch Đằng

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng2

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng3

SÀI GÒN-Bến Nhà Rồng

SÀI GÒN-Bến tắm ngựa

SÀI GÒN-Bến tắm ngựa

SÀI GÒN-Bến tầu

SÀI GÒN-Bến tầu

SÀI GÒN-Bến thuyền

SÀI GÒN-Bến thuyền

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm 2

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm 3

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm 4

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm

SÀI GÒN-Bưu điện trung tâm

SÀI GÒN-Cầu Khánh Hội

SÀI GÒN-Cầu Khánh Hội

SÀI GÒN-Cầu Khánh Hội2

SÀI GÒN-Cầu Khánh Hội

SÀI GÒN-Cầu quay

SÀI GÒN-Cầu quay

SÀI GÒN-Chợ Bến Thành

SÀI GÒN-Chợ Bến Thành

SÀI GÒN-Chợ Sài Gòn

SÀI GÒN-Chợ Sài Gòn

SÀI GÒN-Chùa Đa Kao

SÀI GÒN-Chùa Đa Kao

SÀI GÒN-Chùa Hoa

SÀI GÒN-Chùa Hoa

SÀI GÒN-Chùa Tầu

SÀI GÒN-Chùa Tầu

SÀI GÒN-CỔNG CHÙA

SÀI GÒN-CỔNG CHÙA

SÀI GÒN-Dinh phó toàn quyền

SÀI GÒN-Dinh phó toàn quyền

SÀI GÒN-dinh toàn quyền 2

SÀI GÒN-dinh toàn quyền

SÀI GÒN-dinh toàn quyền 3

SÀI GÒN-dinh toàn quyền

SÀI GÒN-dinh toàn quyền

SÀI GÒN-dinh toàn quyền

SÀI GÒN-Dòng kênh ven đô

SÀI GÒN-Dòng kênh ven đô

SÀI GÒN-Đường Bangkok (phố Mạc Đĩnh Chi ngày nay)

SÀI GÒN-Đường Bangkok (phố Mạc Đĩnh Chi ngày nay)

SÀI GÒN-Đường Bangkok

SÀI GÒN-Đường Bangkok

SÀI GÒN-Đường Catinat (Đồng Khởi)

SÀI GÒN-Đường Catinat (Đồng Khởi)

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat2

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat3

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat4

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat5

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Catinat6

SÀI GÒN-Đường Catinat

SÀI GÒN-Đường Lagrandiere (đường Lý Tự Trọng ngày nay)

SÀI GÒN-Đường Lagrandiere (đường Lý Tự Trọng ngày nay)

SÀI GÒN-Đường sau chợ cũ (góc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu ngày nay)

SÀI GÒN-Đường sau chợ cũ (góc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu ngày nay)

SÀI GÒN-Gia Định

SÀI GÒN-Gia Định

SÀI GÒN-Hợp lưu của dòng kênh với sông Sài Gòn

SÀI GÒN-Hợp lưu của dòng kênh với sông Sài Gòn

SÀI GÒN-Khách sạn Continental

SÀI GÒN-Khách sạn Continental

SÀI GÒN-Kho quân nhu

SÀI GÒN-Kho quân nhu

SÀI GÒN-Khởi hành sang Pháp

SÀI GÒN-Khởi hành sang Pháp

SÀI GÒN-Khu nhà ăn sĩ quan

SÀI GÒN-Khu nhà ăn sĩ quan

SÀI GÒN-Khu vực gần cảng hãng đường thủy Messageries Maritimes

SÀI GÒN-Khu vực gần cảng hãng đường thủy Messageries Maritimes

SÀI GÒN-Lính Pháp hành quân qua nhà thờ Đức Bà

SÀI GÒN-Lính Pháp hành quân qua nhà thờ Đức Bà

SÀI GÒN-Ngoại ô Sài Gòn

SÀI GÒN-Ngoại ô Sài Gòn

SÀI GÒN-Nhà bên sông ngoại ô

SÀI GÒN-Nhà bên sông ngoại ô

SÀI GÒN-Nhà hát lớn, KS Caravelle

SÀI GÒN-Nhà hát lớn, KS Caravelle

SÀI GÒN-Nhà hát lớn

SÀI GÒN-Nhà hát lớn

SÀI GÒN-Nhà kèn, Bưu điện và Nhà thờ

SÀI GÒN-Nhà kèn, Bưu điện và Nhà thờ

SÀI GÒN-Nhà máy đèn

SÀI GÒN-Nhà máy đèn

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà (mặt sau)

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà (mặt sau)

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà nhìn từ trên cao

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà nhìn từ trên cao

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà, tan khóa lễ

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà, tan khóa lễ

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà2

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà3

SÀI GÒN-Nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Nhà thờ hồi giáo

SÀI GÒN-Nhà thờ hồi giáo

SÀI GÒN-Nhà thờ tin lành

SÀI GÒN-Nhà thờ tin lành

SÀI GÒN-Nhà thờ và bưu điện

SÀI GÒN-Nhà thờ và bưu điện

SÀI GÒN-Những con thuyền

SÀI GÒN-Những con thuyền

SÀI GÒN-Quân y viện Pháp 2

SÀI GÒN-Quân y viện Pháp

SÀI GÒN-Quân y viện Pháp

SÀI GÒN-Quân y viện Pháp

SÀI GÒN-Quang cảnh phía trước nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Quang cảnh phía trước nhà thờ Đức bà

SÀI GÒN-Quảng trường nhà hát lớn 2

SÀI GÒN-Quảng trường nhà hát lớn

SÀI GÒN-Quảng trường nhà hát lớn

SÀI GÒN-Quảng trường nhà hát lớn

SÀI GÒN-Rạch Chợ Quán

SÀI GÒN-Rạch Chợ Quán

SÀI GÒN-Rue Turc (nay là đường Hồ Huấn Nghiệp)

SÀI GÒN-Rue Turc (nay là đường Hồ Huấn Nghiệp)

SÀI GÒN-Sở thuế quan

SÀI GÒN-Sở thuế quan

SÀI GÒN-Sông Sài Gòn

SÀI GÒN-Sông Sài Gòn

sài gòn-Thảo Cầm Viên

sài gòn-Thảo Cầm Viên

sài gòn-Thảo Cầm Viên2

sài gòn-Thảo Cầm Viên

SÀI GÒN-Phía trước chợ

SÀI GÒN-Phía trước chợ

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên3

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên4

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên5

SÀI GÒN-Thảo Cầm Viên

SÀI GÒN-Tháp nước Sài Gòn

SÀI GÒN-Tháp nước Sài Gòn

SÀI GÒN-Tòa án

SÀI GÒN-Tòa án

SÀI GÒN-Tòa hòa giải trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ)

SÀI GÒN-Tòa hòa giải trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ)

SÀI GÒN-Tòa hòa giải

SÀI GÒN-Tòa hòa giải

SÀI GÒN-Tòa thị chính Sài Gòn

SÀI GÒN-Tòa thị chính Sài Gòn

SÀI GÒN-Trại lính Pháp 2

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp 3

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp 4

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp 5

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp 6

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trại lính Pháp

SÀI GÒN-Trường trung học Chasseloup Labat  nay là trường Lê Quý Đôn

SÀI GÒN-Trường trung học Chasseloup Labat nay là trường Lê Quý Đôn

SÀI GÒN-Trường trung học Chasseloup Labat

SÀI GÒN-Trường trung học Chasseloup Labat

SÀI GÒN-Tượng đài Francis Garnier trong công viên nhỏ trước nhà hát thành phố

SÀI GÒN-Tượng đài Francis Garnier trong công viên nhỏ trước nhà hát thành phố

SÀI GÒN-Tượng đài Francis Garnier

SÀI GÒN-Tượng đài Francis Garnier

SÀI GÒN-Tượng đô đốc Rigault de Genouilly (quảng trường Mê Linh sau này)

SÀI GÒN-Tượng đô đốc Rigault de Genouilly (quảng trường Mê Linh sau này)

SÀI GÒN-Tượng đô đốc Rigault de Genouilly

SÀI GÒN-Tượng đô đốc Rigault de Genouilly

SÀI GÒN-Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền 2

SÀI GÒN-Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền

SÀI GÒN-Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền

SÀI GÒN-Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền

SÀI GÒN-Tượng Gambetta sau chuyển về vườn hoa Tao Đàn

SÀI GÒN-Tượng Gambetta sau chuyển về vườn hoa Tao Đàn

SÀI GÒN-Tượng Gambetta

SÀI GÒN-Tượng Gambetta

SÀI GÒN-Tượng Giám Mục Bá Đa Lộc dắt tay Hòang Tử Cảnh

SÀI GÒN-Tượng Giám Mục Bá Đa Lộc dắt tay Hòang Tử Cảnh

SÀI GÒN-Vị trí Hồ Con Rùa ngày nay

SÀI GÒN-Vị trí Hồ Con Rùa ngày nay

TÂY NINH-Trại lính

TÂY NINH-Trại lính

THỦ ĐỨC-Đường đi Thủ Đức

THỦ ĐỨC-Đường đi Thủ Đức

THỦ ĐỨC-Làng Thủ Đức

THỦ ĐỨC-Làng Thủ Đức

THỦ ĐỨC-Ngôi đình

THỦ ĐỨC-Ngôi đình

THỦ ĐỨC-Nhà thờ Thủ Đức

THỦ ĐỨC-Nhà thờ Thủ Đức

THỦI DẦU MỘT-Doanh trại lính Pháp

THỦI DẦU MỘT-Doanh trại lính Pháp

VŨNG TÀU-Bãi biển dưới Dinh toàn quyền

VŨNG TÀU-Bãi biển dưới Dinh toàn quyền

VŨNG TÀU-Bãi biển dưới Dinh toàn quyền2

VŨNG TÀU-Bãi biển dưới Dinh toàn quyền

VŨNG TÀU-Bãi biển Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Bãi biển Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu2

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu3

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Súng thần công

VŨNG TÀU-Súng thần công

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu4

VŨNG TẦU-Biển Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Biệt thự toàn quyền

VŨNG TÀU-Biệt thự toàn quyền

VŨNG TÀU-Doanh trại lính bộ binh

VŨNG TÀU-Doanh trại lính bộ binh

VŨNG TÀU-Khách sạn

VŨNG TÀU-Khách sạn

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu2

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu3

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu4

VŨNG TÀU-Quang cảnh Vũng Tầu

VŨNG TÀU-Sở chỉ huy pháo binh

VŨNG TÀU-Sở chỉ huy pháo binh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: