Bưu ảnh tô mầu-Bác kỳ (2)

Ải Nam Quan phía Trung Quốc

Ải Nam Quan phía Trung Quốc

BẮC LỆ-quang cảnh Bắc Lệ

BẮC LỆ-quang cảnh Bắc Lệ

BẮC NINH-chợ

BẮC NINH-chợ

BẮC NINH-cổng phía bắc thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cổng phía bắc thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cửa nam thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-cửa nam thành cổ Bắc Ninh

BẮC NINH-dinh thống sứ

BẮC NINH-dinh thống sứ

BẮC NINH-đoàn tàu ngang qua thị xã

BẮC NINH-đoàn tàu ngang qua thị xã

BẮC NINH-ga Bắc Ninh

BẮC NINH-ga Bắc Ninh

BẮC NINH-thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ

BẮC NINH-thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ

CÁT BÀ-cận cảnh cả bãi súng thần công

CÁT BÀ-cận cảnh cả bãi súng thần công

CÁT BÀ-trại hải quan Cát Bà

CÁT BÀ-trại hải quan Cát Bà

ĐÁP CẦU-đường phố Đáp Cầu

ĐÁP CẦU-đường phố Đáp Cầu

ĐỒ SƠN-Bãi tắm trước khách sạn

ĐỒ SƠN-Bãi tắm trước khách sạn

ĐỒ SƠN-bãi tắm và khách sạn

ĐỒ SƠN-bãi tắm và khách sạn

ĐỒ SƠN-biển Đồ Sơn

ĐỒ SƠN-biển Đồ Sơn

ĐOAN HÙNG-Nơi sông chẩy gặp sông Lô tại Đoan Hùng

ĐOAN HÙNG-Nơi sông chẩy gặp sông Lô tại Đoan Hùng

ĐỒNG ĐĂNG-quanh cảnh thị xã

ĐỒNG ĐĂNG-quanh cảnh thị xã

HÀ CỐI-đồn Pháp ở Hà Cối

HÀ CỐI-đồn Pháp ở Hà Cối

HẢI DƯƠNG-Cầu Lai Vu

HẢI DƯƠNG-Cầu Lai Vu

HẢI PHÒNG-cảng Hải Phòng

HẢI PHÒNG-cảng Hải Phòng

HẢI PHÒNG-cầu quay

HẢI PHÒNG-cầu quay

HẢI PHÒNG-doanh trại lính Pháp

HẢI PHÒNG-doanh trại lính Pháp

HẢI PHÒNG-dưới bóng cây đa

HẢI PHÒNG-dưới bóng cây đa

HẢI PHÒNG-đường đi Phù Liễn, Kiến An

HẢI PHÒNG-đường đi Phù Liễn, Kiến An

HẢI PHÒNG-đường Paul Bert

HẢI PHÒNG-đường Paul Bert

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-đường phố Hải phòng

HẢI PHÒNG-ga Hải Phòng

HẢI PHÒNG-ga Hải Phòng

HẢI PHÒNG-ngôi miếu bên đường

HẢI PHÒNG-ngôi miếu bên đường

HẢI PHÒNG-nhà hát lớn

HẢI PHÒNG-nhà hát lớn

HẢI PHÒNG-phố ga nhìn từ sông lấp

HẢI PHÒNG-phố ga nhìn từ sông lấp

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc 2

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-sông Tam Bạc

HẢI PHÒNG-trại lính ở Phù Liễn

HẢI PHÒNG-trại lính ở Phù Liễn

HÒN GAI-đường gòng lên mỏ Hà Tu

HÒN GAI-đường gòng lên mỏ Hà Tu

HÒN GAI-khu người Hoa

HÒN GAI-khu người Hoa

HÒN GAI-mỏ than lộ thiên

HÒN GAI-mỏ than lộ thiên

HÒN GAI-toàn cảnh thị xã

HÒN GAI-toàn cảnh thị xã

LẠNG SƠN-Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Chợ Lạng Sơn

LẠNG SƠN-Dinh thống sứ

LẠNG SƠN-Dinh thống sứ

LẠNG SƠN-đồn lính ở Thanh Moi

LẠNG SƠN-đồn lính ở Thanh Moi

LẠNG SƠN-Đồn Pháp

LẠNG SƠN-Đồn Pháp

LẠNG SƠN-Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây

LẠNG SƠN-Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây

LẠNG SƠN-Kỳ Lừa

LẠNG SƠN-Kỳ Lừa

LỤC NAM-phong cảnh Lục Nam

LỤC NAM-phong cảnh Lục Nam

MÓNG CÁI-Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

MÓNG CÁI-Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

MÓNG CÁI-Dòng sông biên giới

MÓNG CÁI-Dòng sông biên giới

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái 2

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

MÓNG CÁI-thị xã Móng cái

MÓNG CÁI-Toàn cảnh

MÓNG CÁI-Toàn cảnh

NÀ CHẠM-Đồn Pháp trên núi Nà Chạm

NÀ CHẠM-Đồn Pháp trên núi Nà Chạm

NÀ CHẠM-toàn cảnh

NÀ CHẠM-toàn cảnh

NAM ĐỊNH

NAM ĐỊNH

NAM ĐỊNH-bờ sông

NAM ĐỊNH-bờ sông

NAM ĐỊNH-cảng sông

NAM ĐỊNH-cảng sông

NAM ĐỊNH-cảnh làng quê

NAM ĐỊNH-cảnh làng quê

NAM ĐỊNH-cột cờ Nam Định

NAM ĐỊNH-cột cờ Nam Định

NAM ĐỊNH-làng ven sông

NAM ĐỊNH-làng ven sông

NAM ĐỊNH-lấy nước

NAM ĐỊNH-lấy nước

NAM ĐỊNH-nhà thờ

NAM ĐỊNH-nhà thờ

NINH BÌNH-bến cảng

NINH BÌNH-bến cảng

NINH BÌNH-chùa bên núi

NINH BÌNH-chùa bên núi

NINH BÌNH-đò ngang

NINH BÌNH-đò ngang

NINH BÌNH-nhà trnh vách đất

NINH BÌNH-nhà trnh vách đất

NINH BÌNH-qua sông Đáy

NINH BÌNH-qua sông Đáy

NINH BÌNH-toàn cảnh

NINH BÌNH-toàn cảnh

NÚI BÉO-trại lính núi Béo

NÚI BÉO-trại lính núi Béo

PHẢ LẠI-bến đò

PHẢ LẠI-bến đò

PHẢ LẠI-đền Kiếp Bạc

PHẢ LẠI-đền Kiếp Bạc

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cầu đường sắt

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cầu đường sắt

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cổng vào trang trại

PHỦ LẠNG THƯƠNG-cổng vào trang trại

PHỦ LẠNG THƯƠNG-phố ga

PHỦ LẠNG THƯƠNG-phố ga

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Sông Cầu

PHỦ LẠNG THƯƠNG-Sông Cầu

PHỦ LẠNG THƯƠNG-trang trại của nhà thàu Pháp

PHỦ LẠNG THƯƠNG-trang trại của nhà thàu Pháp

SƠN TÂY-cầu mái

SƠN TÂY-cầu mái

SƠN TÂY-dinh thống sứ

SƠN TÂY-dinh thống sứ

SƠN TÂY-lối vào thành cổ

SƠN TÂY-lối vào thành cổ

SƠN TÂY-ngôi chùa

SƠN TÂY-ngôi chùa

SƠN TÂY-toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài

SƠN TÂY-toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài

SƠN TÂY-Văn Miếu Sơn Tây

SƠN TÂY-Văn Miếu Sơn Tây

THANH HOÁ-cổng một ngôi chùa xứ Thanh

THANH HOÁ-cổng một ngôi chùa xứ Thanh

THỊ CẦU-doanh trại Pháp

THỊ CẦU-doanh trại Pháp

THỊ CẦU-Ga Thị Cầu

THỊ CẦU-Ga Thị Cầu

THỊ CẦU-trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu

THỊ CẦU-trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu

Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam

Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam

TUYÊN QUANG-đồn bốt trên núi

TUYÊN QUANG-đồn bốt trên núi

TUYÊN QUANG-trại lính Pháp trong thành cổ

TUYÊN QUANG-trại lính Pháp trong thành cổ

VIỆT TRÌ -Bến sông Lô

VIỆT TRÌ -Bến sông Lô

VIỆT TRÌ -trại lính Pháp

VIỆT TRÌ -trại lính Pháp

VIỆT TRÌ -trụ sở hãng vận tải tàu thủy , góc chụp từ bờ sông

VIỆT TRÌ -trụ sở hãng vận tải tàu thủy , góc chụp từ bờ sông

VỊNH HẠ LONG

VỊNH HẠ LONG

VỊNH HẠ LONG-hạm đội  Chateaurenaud -  Bugeaud trên vịnh

VỊNH HẠ LONG-hạm đội Chateaurenaud – Bugeaud trên vịnh

VỊNH HẠ LONG-Hòn Cóc

VỊNH HẠ LONG-Hòn Cóc

VỊNH HẠ LONG-Hòn Dâu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Dâu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Trang Viên

VỊNH HẠ LONG-Hòn Trang Viên

VỊNH HẠ LONG-Hòn Vòm Cầu

VỊNH HẠ LONG-Hòn Vòm Cầu

VỊNH HẠ LONG-Lạch Hòn Con Cóc

VỊNH HẠ LONG-Lạch Hòn Con Cóc

VỊNH HẠ LONG-Mỏm Đá Vẩy

VỊNH HẠ LONG-Mỏm Đá Vẩy

VỊNH HẠ LONG-vũng Sully

VỊNH HẠ LONG-vũng Sully

YÊN BÁI-dinh thống sứ

YÊN BÁI-dinh thống sứ

YÊN BÁI-tàu trên sông Hồng

YÊN BÁI-tàu trên sông Hồng

YÊN BÁI-toàn cảnh

YÊN BÁI-toàn cảnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: